Makna Logo Nero Burning ROM

Bit familiar isn't it ? Nero Burning ROM adalah aplikasi yang kita gunakkan untuk melakukan "burn" data dari Komputer ke Media CD/DVD/Blu-ray Disc. Proses penulisan data dari Komputer ke CD/DVD dikenal dengan sebutan"Burn" nah ada sesuatu juga kenapa Lambang Nero ini berapi-api. Burn. daripada bahas segitiga illuminati dan lain-lain yang membingungkan, Mending bahas yang ini … Continue reading Makna Logo Nero Burning ROM

Advertisements